Kesäkokous

19/07/2019

Kesäkokous pidetään Laavulla sunnuntaina 4.8. klo 13. Tervetuloa!

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

1. Kokouksen avaaminen.

2. Kokousvirkailijoiden valinta.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Todetaan läsnäolijat.

5. Hyväksytään työjärjestys.

6. Riistakolmiolaskennan tulokset.

7. Suurpetokatsaus.

8. Päätetään mahdollisista riistan rauhoituksista ja metsästysrajoituksista.

9. Päätetään vierasluvista ja niiden hinnoista.

10. Metsästyksen valvonta.

11. Riistan ruokintapaikat ym. ruokintajärjestelyt.

12. Vastuuhenkilöt seuran asioiden hoitajina. Halukkaille jäsenille voidaan antaa hoidettavaksi vastuualueita (esim. riistaruokinnan järjestämiseen liittyviä tehtäviä).

13. Käsitellään mahdolliset jäsenanomukset sekä eroamis- ja erottamistapaukset.

14. Kunniajäsenet.

15. Muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä.

16. Kokouksen päättäminen.